ทำไมต้องสูบบุหรี่

ทำไมต้องสูบบุหรี่_01

ทำไมต้องสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่หากเราตอบในมุมที่รู้จักมันมาก่อนจะตอบได้ทันทีว่า มันไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายคนที่สูบเลยแต่ ทำไมต้องสูบบุหรี่ กันนะ แต่ถ้ามองในมุมกลับกันถ้าเราไม่รู้มาก่อน แล้วมาตั้งคำถามว่า เราหรือเขาคนนั้น สูบบุหรี่ไปทำไมกันวันนี้แอดมินเลยมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

จริงๆแล้วคนเราไม่มีเหตุผลที่จะสูบบุหรี่ เพราะแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นที่อันตรายต่อสุขภาพ และอาจเกิดผลกระทบต่อชีวิตของผู้สูบบุหรี่และผู้อยู่รอบข้างได้ การสูบบุหรี่สามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายชนิด เช่น มะเร็ง เบาหวาน เส้นประสาทส่วนประสาทอ่อนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทำไมต้องสูบบุหรี่_02

การสูบบุหรี่ยังสามารถก่อให้เกิดการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ยังสามารถทำให้ผู้สูบบุหรี่มีอาการเสพติดและขึ้นอยู่กับบุหรี่ได้ง่าย ทำให้สร้างความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ยากมาก

ดังนั้น การสูบบุหรี่ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ควรทำเพราะเสี่ยงต่อสุขภาพและอาจสร้างผลกระทบต่อชีวิต และควรหาวิธีเลิกสูบบุหรี่เมื่อเป็นไปได้เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าได้

นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ยังเป็นการใช้เวลาและเงินในการซื้อบุหรี่ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานและการเลี้ยงชีพของเราด้วย ดังนั้นหากเราสามารถหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ได้ เราควรทำเช่นนั้นเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเราและสิ่งแวดล้อมของเราด้วย


How to Pay

  1. Log in to your internet banking account.
  2. Navigate to the “Transfers” section of your account.
  3. Select the option to make a new transfer.
  4. Enter the recipient’s bank account details, including their name, account number, and the name of their bank (Follow as admin informed).
  5. Enter the amount of money you wish to transfer refer your order.
  6. Review the details of your transfer to ensure they are correct.
  7. Confirm the transfer
  8. Once confirmed, Upload Pay Slip to LINE for admin confirm.
  9. Delivery will take 1-3 business days after the order has shipped.

It’s important to double-check all details before confirming the transfer to ensure that the money goes to the correct recipient.

เพิ่มเพื่อนบนไลน์
หน้าหลัก
รายการสินค้า
สั่งซื้อ
โปรโมชั่น
error: Content is protected !!