การเลือกระดับนิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้า

การเลือกระดับนิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การเลือกนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมากเช่นกัน

การเลือกระดับนิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ แต่การเลือกนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างราบรื่น มีปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาก่อนการเลือกระดับนิโคตินเพื่อให้เหมาะสมกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

1. ความแตกต่างในการดูดซึมนิโคตินระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน

การดูดซึมนิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนแตกต่างกันอย่างมีชัดเจน เลือกความแรงของนิโคตินตามปริมาณนิโคตินในบุหรี่มวนไม่ควรเป็นวิธีการเพราะการดูดซึมที่แตกต่างกันของนิโคตินในทั้งสองชนิดนี้

2. บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละแบบแสดงผลต่อความแรงของนิโคติน

การพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการส่งสารนิโคตินและรสชาติมากขึ้น แบบของบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อความแรงของนิโคติน ซึ่งมีการแบ่งเป็นพอดไฟฟ้าทั่วไปและพอดมอด (AIO)

3. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และความแรงของนิโคติน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคุณจะช่วยกำหนดระดับความแรงของนิโคตินที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการเลือกระดับนิโคตินตามปริมาณบุหรี่ที่สูบต่อวัน

การเลือกนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าคือขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระดับนิโคตินที่เหมาะสมจะช่วยให้การส่งเสริมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของคุณเป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

การเลือกระดับนิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การเลือกนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมากเช่นกัน

3 ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกระดับนิโคติน

1.ความแตกต่างในการดูดซึมนิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน

ผู้ใช้งานจำนวนมากจะเลือกความแรงของนิโคตินตามปริมาณนิโคตินในบุหรี่มวน แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเนื่องจากนิโคตินในบุหรี่ทั้งสองชนิดมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ไม่เท่ากัน

โดยเฉลี่ยแล้วปริมาณนิโคตินที่พบในบุหรี่มวนอยู่ที่ประมาณ 10-14 mg และร่างกายจะดูดซึมนิโคตินได้ 1-1.5 mg ในการศึกษาของ Dr.Farsalinos นักวิจัยพบว่าแม้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมง การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ดูดซึมนิโคตินเข้ากระแสเลือดเท่ากับบุหรี่หนึ่งมวน

นั่นเพราะว่าสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด ในบุหรี่มวนนั้นมีสารบางชนิดที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อส่งนิโคตินเข้าร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก แต่ในขณะเดียวกันน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีส่วนผสมหลักเพียง 4 ชนิดเท่านั้น (PG , VG , สารแต่งกลิ่น และ นิโคตินเหลว)

2.บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละแบบ ส่งผลต่อความแรงของนิโคติน

ด้วยนวัตกรรมในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบัน ทำให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการส่งสารนิโคตินและรสชาติมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

โดยบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อความแรงของนิโคติน จะมีด้วยกันหลักๆ 2 แบบ ดังนี้

1.Pod System ทั่วไป

พอตไฟฟ้า ประเภทนี้จะใช้กำลังไฟต่ำ ควันไม่เยอะมาก แต่จะใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นของนิโคตินสูง และนิโคตินประเภทนี้จะดูดซึมเข้าร่างกายได้ไวที่สุด

2.Pod Mod (AIO)

พอตไฟฟ้า ประเภทนี้จะใช้กำลังไฟสูง ควันเยอะ ใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นของนิโคตินต่ำ และนิโคตินจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ช้ากว่า

3.พฤติกรรมการสูบบุหรี่สามารถกำหนดระดับความแรงของนิโคตินที่จะเลือกได้

ปัจจัยสุดท้ายที่คุณต้องพิจารณาก่อนเลือกความแรงของนิโคตินคือนิสัยการสูบบุหรี่ของคุณ

ผู้สูบที่ต้องการเลิกนิโคตินโดยสิ้นเชิง (ไม่ใช่สำหรับผู้เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก) : 0 mg

ผู้สูบบุหรี่เล็กน้อย (น้อยกว่าครึ่งซองต่อวัน) : 3 mg สำหรับน้ำยาฟรีเบส และ 20-25 mg สำหรับน้ำยาซอลนิค

ผู้สูบบุหรี่ปานกลาง (ครึ่งซองต่อวัน) : 6 mg สำหรับน้ำยาฟรีเบส และ 30-35 mg สำหรับน้ำยาซอลนิค

ผู้สูบบุหรี่จัด (หนึ่งซองต่อวัน) : 9-12 mg สำหรับน้ำยาฟรีเบส และ 40-50 mg สำหรับน้ำยาซอลนิค

โปรดจำไว้ว่านี่เป็นแนวทางกว้างๆ ในการเลือกระดับความแรงของนิโคติน เพราะว่าการเลือกความแรงของนิโคตินที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล

การเลือกระดับนิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การเลือกนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมากเช่นกัน

ประเภทของนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีด้วยกัน 2 รูปแบบ โดยที่รูปแบบของนิโคตินจะเป็นตัวกำหนดชนิดของน้ำยา ดังนี้

1.น้ำยาซอลนิค

น้ำยาซอลนิคใช้นิโคตินแบบเกลือ มีปริมาณนิโคตินสูง ดูดซึมเข้าร่างกายได้ไว โดยจะมีนิโคตินเริ่มต้นตั้งแต่ 20 mg ไปจนถึง 50 mg

2.น้ำยาฟรีเบส

น้ำยาฟรีเบสใช้นิโคตินแบบฟรีเบส ซึ่งเป็นน้ำยาดั้งเดิมตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะมีนิโคตินเริ่มตั้นตั้งแต่ 3 mg ไปจนถึง 12 mg

ตัวเลขบนขวดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหมายถึงอะไร

ตัวเลขเหล่านี้บนขวดน้ำยาบ่งบอกถึงปริมาณของนิโคตินที่มีอยู่ว่ามี กี่มิลลิกรัมต่อน้ำยาหนึ่งมิลลิลิตร เช่น 3 mg หมายถึง ปริมาณนิโคติน 3 มิลลิกรัมต่อน้ำยา 1 มิลลิลิตร

โดยพื้นฐานแล้วบางครั้งถ้าหากปริมาณนิโคตินน้อยผู้ผลิตก็จะเขียนในรูปแบบเปอร์เซ็นด้วย เช่น 3 mg เท่ากับ นิโคติน 0.3% หรือ 3.5% เท่ากับ 35 mg

สรุป

การเลือกความแรงของนิโคตินที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเลิกสูบบุหรี่มวนอย่างถาวร บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนล้วนมีนิโคตินทั้งคู่ บุหรี่มวนนั้นมีสารเคมีอื่นๆนับพันชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้ใบยาสูบ ถ้าคุณต้องการนิโคตินก็ต้องนำสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันบุหรี่ไฟฟ้าสามารถให้นิโคตินกับคุณได้โดยใช้ความร้อนจากขดลวดกลายมาเป็นไอน้ำ โดยไม่มีการเผาไหม้ และปราศจากสารอันตรายเหมือนในบุหรี่มวน

เพิ่มเพื่อนบนไลน์
หน้าหลัก
รายการสินค้า
สั่งซื้อ
โปรโมชั่น
error: Content is protected !!