บุหรี่ไฟฟ้าปราศจากอันตรายจริงหรือ

บุหรี่ไฟฟ้าปราศจากอันตรายจริงหรือ_01

บุหรี่ไฟฟ้า ปราศจากอันตรายจริงหรือ การบริโภค บุหรี่ไฟฟ้า มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าการไม่สูบบุหรี่เลย แต่อย่างไรก็ตาม มันยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ที่มีสารพิษจำนวนมากอย่างบุหรี่ทั่วไป

บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีความอันตรายจากสารพิษที่พบในบุหรี่ทั่วไป เช่น สารก๊าซหมักของเชื้อพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ แต่อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกำลังศึกษาเพื่อหาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสารเคมีในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาว แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีการพบปัญหานี้ แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

บุหรี่ไฟฟ้าปราศจากอันตรายจริงหรือ_02

นอกจากนี้ การบริโภคบุหรี่ไฟฟ้ายังสามารถก่อให้เกิดอาการหอบหืดและการอักเสบในระบบทางเดินหายใจได้ และยังอาจเป็นสาเหตุของอาการไมเกรน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคเอดส์ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้อาการของโรคเหล่านี้เลวร้ายขึ้น

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้สารเคมีหรือกระดาษยาสูบแบบบุหรี่มวน แต่ยังคงมีการใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยสารเคมีที่สามารถเป็นอันตรายได้ และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากนี้ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำจัดน้ำยาที่ใช้หลังจากใช้งาน

ดังนั้น ถ้าหากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ทุกชนิด แต่ถ้าต้องการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ควรเลือกใช้น้ำยาที่ประกอบด้วยสารเคมีที่มีความปลอดภัยสูง และไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างหนักเพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้


How to Pay

  1. Log in to your internet banking account.
  2. Navigate to the “Transfers” section of your account.
  3. Select the option to make a new transfer.
  4. Enter the recipient’s bank account details, including their name, account number, and the name of their bank (Follow as admin informed).
  5. Enter the amount of money you wish to transfer refer your order.
  6. Review the details of your transfer to ensure they are correct.
  7. Confirm the transfer
  8. Once confirmed, Upload Pay Slip to LINE for admin confirm.
  9. Delivery will take 1-3 business days after the order has shipped.

It’s important to double-check all details before confirming the transfer to ensure that the money goes to the correct recipient.

เพิ่มเพื่อนบนไลน์
หน้าหลัก
รายการสินค้า
สั่งซื้อ
โปรโมชั่น
error: Content is protected !!